Våra stadgar

STADGAR

för musikteaterföreningen

SPECTACULUS

bildad i december 1984

 

Stadgarna fastställdes vid årsmöte 1985-01-28

revisioner:      1992-02-03

                       2003-02-24

                       2007-04-15

 

§ 1                  Föreningens namn är SPECTACULUS.

 

§ 2                  Föreningens ändamål är att företrädelsevis
                       arbeta med teaterformen
”klassiskt spex”.
                       Dessutom skall minst en teaterföreställ-

                       ning beses årligen.

 

§ 3                  Föreningen är öppen för alla.

 

§ 4                  Verksamhetsåret skall omfatta kalenderåret
                       1/1 – 31/12.

 

§ 5                  Årsmöte skall hållas före februari månads
                        utgång.

                       Styrelsen bestämmer tid och plats.

                       Kallelse skall utgå 14 dagar före mötet.

 

§ 6                  Vid årsmötet skall följande ämnen tas upp:

-                 Val av styrelse och andra funktionärer

-                 Kassarapport från det gångna
   verksamhetsåret

-                 Rapport om genomförda/pågående
   studiecirklar

-                 Rapport om genomförda teater-
  föreställningar och andra aktiviteter

-                 Planering av kommande verksamhet.

 

§ 7                  Ordförandeposten skall väljas för två (2) år,
                       detta skall ske vid 
årsmöte med udda årtal.

                       Vice ordförande skall även väljas för två (2) år,
                       detta skall ske
 vid årsmöte med jämna årtal.

                       Övriga fem (5) ledamöter väljs även för två (2)
                       år, varav tre väljs v
artannat år (udda årtal) och
                       två väljs vartannat år (jämna årtal).

                       Suppleanter, valberedning och revisor väljs på
                       ett (1) år.

 

Ängelholm 2007-04-15

Senaste kommentarer

12.01 | 17:40

Hej Carina! Så kul att du är intresserad av teater. Eftersom jag inte vet din ålder, kan du kontakta Lena Landgren, 0703-179542, el. lena_landgren@hotmail.com.

10.01 | 17:15

Hej undrar om det finns någon teatergupp på kvällarna man kan vara med i carina

07.04 | 10:35

Hej! Tack för att ni är intresserade av vår teater. Jag har själv inte läst magasinet, men ska kolla detta. Våra föreställningsdagar är 26-27/5, 2-3/6, 16-17/6.

04.04 | 19:30

Hej, vi planerar att gå med den 9/6 som det är en föreställning enligt jubileumsmagasinet. Men enligt hembygdsparkens kalender är där inget den 9e och 10e juni?